పల్సరు బైక్ మీద song lyrics– Pulsar Bike Midha Raara Bava

పల్సరు బైక్ మీద song lyrics – Pulsar Bike Midha Raara Bava  - Yallinti Ramana


పల్సరు బైక్ మీద – Pulsar Bike Midha Raara Bava – Folk Song
Singer Yallinti Ramana
Composer Sai , Santosh
Music Sai ,Santosh
Song WriterYallinti Ramana


Pulsar Bike Midha Raara Bava Lyrics in Teluguచింపూరు జుట్టు దానిని

సెవులేరుకన చుట్టడన్ని

చేతిలగ్గిపెట్టె దన్ని

ఉంగరాల మెట్ట దాన్నినేనతంటి ఇతంటి ఆడదాన్ని కాదు బావో

పల్సర్ బైక్ మీద రాను బావ

నేనతంటి ఇతంటి ఆడదాన్ని కాదు బావో

పల్సర్ బైక్ మీద రాను బావచింపూరు జుట్టు దానిని

సెవులేరుకన చుట్టడన్ని

చేతిలగ్గిపెట్టె దన్ని

ఉంగరాల మెట్ట దాన్నినేనతంటి ఇతంటి ఆడదాన్ని కాదు బావో

పల్సర్ బైక్ మీద రాను బావ

నేనతంటి ఇతంటి ఆడదాన్ని కాదు బావో

పల్సర్ బైక్ మీద రాను బావకాలేజీ టైంలో కన్నుగొట్టి పిలిచినావు

నేను రానుపో అంటే కళ్ళు యెర్రజేసినావురా

నేనతంటి ఇతంటి ఆడదాన్ని కాదు బావో

పిలవగానే నేను రాను బావో

నేనతంటి ఇతంటి ఆడదాన్ని కాదు బావో

పిలవగానే నేను రాను బావోకాలేజీ టైంలో కన్నుగొట్టి పిలిచినావు

నేను రానుపో అంటే… కళ్ళు యెర్రజేసినావురా

నేనతంటి ఇతంటి ఆడదాన్ని కాదు బావో

పిలవగానే నేను రాను బావో

నేనతంటి ఇతంటి ఆడదాన్ని కాదు బావో

పిలవగానే నేను రాను బావోపంచ మామిడి తోట కాడ

కళ్లతోటి సైగ చేసి

మల్లెపూలు చూపించి

చెయ్యి పట్టి లాగినావురానేనతంటి ఇతంటి ఆడదాన్ని కాదు బావో

నీలాంటోడికి సానువివ్వను బావ

నేనతంటి ఇతంటి ఆడదాన్ని కాదు బావో

నీలాంటోడికి సానువివ్వను బావపంచ మామిడి తోట కాడ

కళ్లతోటి సైగ చేసి

మల్లెపూలు చూపించి

చెయ్యి పట్టి లాగినావురానేనతంటి ఇతంటి ఆడదాన్ని కాదు బావో

నీలాంటోడికి సానువివ్వను బావ

నేనతంటి ఇతంటి ఆడదాన్ని కాదు బావో

నీలాంటోడికి సానువివ్వను బావనేనతంటి ఇతంటి ఆడదాన్ని కాదు బావో

పిలవగానే నేను రాను బావ

నేనతంటి ఇతంటి ఆడదాన్ని కాదు బావో

పిలవగానే నేను రాను బావPulsar Bike Song Lyrics in EnglishChimpuru juttu danni

Sevulerukana chuttadanni

Chethilaggipette danni

Ungaraala metta danniNenataanti itaanti aadadanni kaadu baavo

Pulsar bike midha ranu baava

Nenataanti itaanti aadadanni kaadu baavo

Pulsar bike meeda raanu baavaChimpuru juttu danni

Sevulerukana chuttadanni

Chethilaggipette danni

Ungaraala metta danniNenataanti itaanti aadadanni kaadu baavo

Pulsar bike midha ranu baava

Nenataanti itaanti aadadanni kaadu baavo

Pulsar bike meeda raanu baavaCollege timelona kannugotti pilisinaavu

Nenu raanupo ante kallu yerrajesinaavuraa

Nenataanti itaanti aadadanni kaadu baavo

Pilavagaane nenu raanu baavo

Nenataanti itaanti aadadanni kaadu baavo

Pilavagaane nenu raanu baavoCollege timelona kannugotti pilisinaavu

Nenu raanupo ante… kallu yerrajesinaavuraa

Nenataanti itaanti aadadanni kaadu baavo

Pilavagaane nenu raanu baavo

Nenataanti itaanti aadadanni kaadu baavo

Pilavagaane nenu raanu baavoPancha mamidi thota kaada

Kallathoti saiga chesi

Mallepoolu choopinchi

Cheyyi patti laaginaavuraaNenataanti itaanti aadadanni kaadu baavo

Neelaantodiki sanuvivvanu baava

Nenataanti itaanti aadadanni kaadu baavo

Neelaantodiki sanuvivvanu baavaPancha mamidi thota kaada

Kallathoti saiga chesi

Mallepoolu choopinchi

Cheyyi patti laaginaavuraaNenataanti itaanti aadadanni kaadu baavo

Neelaantodiki sanuvivvanu baava

Nenataanti itaanti aadadanni kaadu baavo

Neelaantodiki sanuvivvanu baavaNenataanti itaanti aadadanni kaadu baavo

Pilavagaane nenu raanu baava

Nenataanti itaanti aadadanni kaadu baavo

Pilavagaane nenu raanu baava
పల్సరు బైక్ మీద – Pulsar Bike Midha Raara Bava – Folk Song Watch Video

Post a Comment

0 Comments